About Alchymist Prague Castle Suites

Alchymist Luxury Group

Alchymist Prague Castle Suites je opravdovým klenotem na koruně skupiny Alchymist Luxury Gorup. Tento historický dům nese záhadné jméno ´U Turkovy hlavy´ přináší svým návštěvník víc než jen zážitek z ubytování v pěti hvězdičkovém hotelu, protože věříme filosofií skupiny je hlavně v přidané hodnotě z celkového zážitku.

Pokud jste fanoušek dědictví cestovního ruchu a hledáte pro svůj pobyt opravu jedinečné místo, je tato rezidence rozhodně tím pravým místem právě pro Vás.

Historie
Residence Alchymist Prague Castle Suites je místem, které vidělo procházet české dějiny přímo pod jejími okny, či se dokonce dějiny psaly někdy přímo v tomto domě.

První psané zmínky o tomto historickém domě se datují do roku 1415, kdy byl dům vlastněn důležitým představitelem české katolické šlechty, Mikulášem Zajícem z Hazmburka, který byl zarputilým nepřítelem husitů a zastáncem krále. Během husitského povstání v roce 1420 byla Malá Strana z velké většiny zdevastována a spálena, ani dům Mikuláše Zajíce neunikl svému osudu. Dům byl posléze prodán za velmi nízkou cenu v šedesátých letech 15. století. Nicméně byl přestavěn a zřejmě na konci 15. století, či na počátku století 16. byly propojeny dva sousedící domy, které v současné době tvoří půdorys současného sídla. Na počátku 16. století v domě bydlel Albrecht Rendl z Ušan, podkomoří království českého, který v roce 1518 dům prodává vladykovi Wolfu Ždárskému. Další, avšak naprosto zničující oheň na Malé Straně propuknul v r. 1541, kdy většina Malé Strany tomuto požáru podlehla, stejně tak jako tento historický dům a jeho nejbližší okolí. Renovační práce byly pomalé až do r. 1583, kdy se do Prahy přestěhoval císařský dvůr Rudolfa II, což přispělo k mohutné regeneraci a přeměně Malé Strany. Není divu, každý toužil být císaři co nejblíže.

Bylo to právě v této době, kdy byl dům přestavěn v renesančním stylu a zakoupen dvorským tkaničkářem, Michaelem Langrandem z Burgundska. Cena, kterou za dům zaplatil nebyla až tak vysoká v porovnání s cenou za sousední domy, nicméně po dobu deseti let, co Langrand dům vlastnil, se cena domu ztrojnásobila, což bylo zajisté znakem velkých rekonstrukcí a zdokonalení, kterými dům prošel. Renesanční rekonstrukce domu vyústila ve dvou podlažní budovu s renesančními štíty a tuto podobu si dům zachoval až do konce 17. století.

Historické prameny ukazují, že slavný pozdně barokní malíř Petr Brandl (1668 - 1739) strávil šest let svého života v tomto domě a také máme záznam, že v r. 1687 vdova po Michalu Brandlovi, otce Petra Brandla, prodala dům za 1500 zlatých Tomáši Ignáci Pretschnerovi a jeho ženě. Jedna celá místnost v Národní galerii v Praze je věnována dílu tohoto velkého umělce, který proslul svou technikou malby. Na plátno nanášel barvu v silných vrstvách, aby stopy štětce či malířského nože byly jasně viditelné. Někdy též míchal barvu přímo na plátně. Poté co barvy uschly, nanesené silné vrstvy barev vytvářely texturu, která vyvolává pocit, jako by namalované postavy vycházely z plátna.

Během let 1796 až 1804 dům měnil své majitele až s neuvěřitelnou rychlostí; cena domu šla prudce nahoru až na čtyřnásobek své původní ceny. Dům se stal předmětem spekulací v důsledku rychlých politických a společenských změn, kterými císařství v této době procházelo. Venkovní lid se stěhoval do měst, čímž rostl požadavek na bytové prostory. Během doby dům několikrát změnil své propozice, aby došlo k co nejefektivnějšímu využití prostoru a vytvoření co nejvíce pokojů.

V roce 1903 Vojtěch Hrstka, tiskař a vazač knih, dům prodává Josefu Fantovi a jeho ženě. Josef Fanta (1856–1954) byl významným architektem, návrhářem nábytku, sochařem a malířem. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů české secesní architektury a vytvořil řadu důležitých architektonických děl, jako například Hlavní nádraží v Praze. Byl přítelem Alfonse Muchy, dalšího významného představitele secese, slavného malíře a dekorativního umělce. Muchův styl je velmi osobitý a jednoduše rozpoznatelný. Je autorem mnoha maleb, ilustrací, reklam, pohledů a dalších návrhů. Jeho styl obohatil i dům “U Turkovy hlavy” . Ihned po příjezdu k Alchymist Prague Castle Suites si zajisté povšimnete krásného kovaného zábradlí na balkoně a též zábradlí ihned u hlavního vstupu do rezidence.

Fanta obdržel povolení k rekonstrukci domu dne 14.5.1903 a je naprosto neskutečné, že jeho stavební mistr, Frantisek Schlaffer, rekonstrukční práce dokončil již v listopadu toho samého roku. V naprostém kontrastu s touto ohromující rychlostí je období několika let, po kterou trvala poslední rekonstrukce. Téměř padesát let naprostého zanedbání budovy, co byla konfiskována a zdevastována komunistickým režimem, zanechalo své stopy. Vlastník domu spolu s týmem odborníků pečlivě studovali historické prameny a materiály a snažili se o obnovení a zachování všech renesančních, barokních a secesních prvků tohoto úžasného sídla.

Dům “U Turkovy Hlavy”

Pokud stejně tak jako my dumáte nad tím, proč se této historické budově říká dům “U Turkovy hlavy”, tak Vás velmi pravděpodobně nyní zklameme. Doposud jsme nenarazili na žádnou legendu, skandální příběh či jiné vysvětlení, které by pomohlo vysvětlit jméno tohoto domu. Nicméně můžeme celkem odůvodněně předpokládat, že jméno bude mít spojení se šlechtickým rodem Thunů, kteří se silně angažovali v boji proti Turkům, a Thunův palác, ve kterém dnes sídlí ambasáda Velké Británie, stojí co by kamenem dohodil od domu “U Turkovy hlavy”.